دکتر استرنج باکس آفیس را پاچوند !

dr

 

 

 “موانا” جوان (Moana) (Auli’i Cravalho) همیشه آرزو داشت تا به مکانی فراتر از جزیره خود برود، این فکر از زمانی که یک کودک بود در سرش موج میزد. اما پدرش رئیس قبیله  “توی وایالیکی” (Temueera Morrison) همیشه آن را ممنوع می دانست. او عقیده داشت تنها چیزی که موانا نیاز دارد این است که یاد بگیرید تا بهترین رئیس برای مردم قبیله اش در آینده باشد. اما هنگامی که منابع طبیعی جزیره رو به کاهش رفت و از جمعیت ماهی ها برای ماهیگیری کم شد موانا دریافت که شاید پاسخ سوال های او در درست مادربزرگش “تالا” (Rachel House) باشد. او همیشه داستان هایی راجع به جزیره مادر “ته فیتی” مطرح میکرد و اینکه چگونه طبیعت آنجا از چرخه خارج شده است، آن هم درست زمانی که قلب “ته فیتی” توسط یک نیمه خدا به نام مائوئی (Dwayne Johnson) هزاران سال پیش  دزدیده شده بود.

بدین ترتیب موانا تصمیم میگیرد این نیمه خدا را پیدا کند و قلب جزیره را از او پس بگیرد تا بتواند مردمش را نیز نجات دهد. به زودی موانا در سفری  که در آن باید با انواع موانع دست و پنجه نرم کند قرار میگیرد، در این میان اقیانوسی وجود دارد که به سختی میتوان در آن حرکت کرد و موجوداتی که میخواهند قلب جزیره مادر را به دست آورند و نیمه خدایی که اصلا تحت تاثیر یک خانم جوان قرار نمیگیرد .